Girls U12

Round 1 - Deadline Friday 4th October 2019
1Downlands School U12 Girls0v0Bye
2Peacehaven Girls U120v0Bye
3Oathall U12 G0v0Bye
4Dorothy Stringer U12G0v0Bye
5Cardinal Newman U12 Girls0v0Bye
6Imberhorne U12 Girls0v0Bye
7Gildredge HousevMillais School U12 Girls
8Patcham High U12 GirlsvTanbridge house school U12 girls
9Varndean School U12 Girls0v0Bye
10Hove Park Girls U120v0Bye
11Durrington U12 Girls0v0Bye
12Chichester High school U12 Girls0v0Bye
13Angmering School U12 Girls0v0Bye
14Shoreham Acdmy U12 Girls0v0Bye
15Warden Park Acdy U12 Girls0v0Bye
16Bishop Luffa Angels U12s0v0Bye
Round 2 - Deadline Friday 15th November 2019
ADownlands School U12 GirlsvPeacehaven Girls U12
BDorothy Stringer U12GvOathall U12 G
CCardinal Newman U12 GirlsvImberhorne U12 Girls
D8v7
EVarndean School U12 GirlsvHove Park Girls U12
FChichester High school U12 GirlsvDurrington U12 Girls
GAngmering School U12 GirlsvShoreham Acdmy U12 Girls
HBishop Luffa Angels U12svWarden Park Acdy U12 Girls
Quarter Finals - Deadline Friday 24th January 2020
1AvB
2DvC
3EvF
4HvG
Semi Finals - Deadline Friday 14th February 2020
A1v2
B4v3
Final - Deadline TBC
1AvB