Girls Under 16

Round 1 - Deadline Friday 4th October 2019
1Tanbridge House U16 Girls0v0Bye
2Bishop Luffa Angels U160v0Bye
3Oriel High U16 Girls0v0Bye
4Chichester High School0v0Bye
5Shoreham Acdmy U16 Girls0v0Bye
6Cardinal Newman U16 Girls0v0Bye
7Patcham High U16 GirlsvBeacon U16 Girls
8Hove Park School U16 GirlsvMillais School U16 Girls
9Durrington U16 Girls0v0Bye
10Cavendish U160v0Bye
11Uckfield U15 Girls0v0Bye
12The Weald School U16 Girls0v0Bye
13Downlands School U16 Girls0v0Bye
14Seaford Head School U16 Girls0v0Bye
15Steyning Grammar School0v0Bye
16Dorothy Stringer U16 girls0v0Bye
Round 2 - Deadline Friday 15th November 2019
ATanbridge House U16 GirlsvBishop Luffa Angels U16
BChichester High SchoolvOriel High U16 Girls
CShoreham Acdmy U16 GirlsvCardinal Newman U16 Girls
D8v7
EDurrington U16 GirlsvCavendish U16
FThe Weald School U16 GirlsvUckfield U15 Girls
GDownlands School U16 GirlsvSeaford Head School U16 Girls
HDorothy Stringer U16 girlsvSteyning Grammar School
Quarter Finals - Deadline Friday 24th January 2020
1AvB
2DvC
3EvF
4HvG
Semi Finals - Deadline Friday 14th February 2020
A1v2
B4v3
Final - Deadline TBC
1AvB