Girls U12

Round 1 - Deadline Friday 4th October 2019
1Downlands School U12 Girls0v0Bye
2Peacehaven Girls U120v0Bye
3Oathall U12 G0v0Bye
4Dorothy Stringer U12G0v0Bye
5Cardinal Newman U12 Girls0v0Bye
6Imberhorne U12 Girls0v0Bye
7Gildredge House5v2Millais School U12 Girls
8Patcham High U12 Girls0v2Tanbridge house school U12 girls
9Varndean School U12 Girls0v0Bye
10Hove Park Girls U120v0Bye
11Durrington U12 Girls0v0Bye
12Chichester High school U12 Girls0v0Bye
13Angmering School U12 Girls0v0Bye
14Shoreham Acdmy U12 Girls0v0Bye
15Warden Park Acdy U12 Girls0v0Bye
16Bishop Luffa Angels U12s0v0Bye
Round 2 - Deadline Friday 15th November 2019
ADownlands School U12 Girls4v1Peacehaven Girls U12
BDorothy Stringer U12G6v2Oathall U12 G
CCardinal Newman U12 Girls1v0Imberhorne U12 Girls
DTanbridge house school U12 girls2v6Gildredge House
EVarndean School U12 Girls2v1Hove Park Girls U12
FChichester High school U12 Girls1v0Durrington U12 Girls
GAngmering School U12 Girls10v0Shoreham Acdmy U12 Girls
HBishop Luffa Angels U12s1v10Warden Park Acdy U12 Girls
Quarter Finals - Deadline Friday 24th January 2020
1Downlands School U12 Girls2v1Dorothy Stringer U12G
2Gildredge House12v5Cardinal Newman U12 Girls
3Varndean School U12 Girls8v0Chichester High school U12 Girls
4Warden Park Acdy U12 Girls7v0Angmering School U12 Girls
Semi Finals - Deadline Friday 14th February 2020
ADownlands School U12 Girls2v4Gildredge House
BWarden Park Acdy U12 Girls4v2Varndean School U12 Girls
Final - Deadline TBC
1Gildredge HousevWarden Park Acdy U12 Girls