Year 10

Round 1 - Deadline Friday 5th October 2018
1Warden Park Acdy U15 Boys0v0Bye
2Hove Park School U15 Boys0v0Bye
3Downlands School U15 Boys0v0Bye
4Shoreham Acdmy U15 Boys0v0Bye
5Claverham Community College Boys U150v0Bye
6Dorothy Stringer YR10 B Team2v5Seaford Head School U15 Boys
7Oriel High U15 Boys12v0Bohunt U15 Boys
8Dorothy Stringer U15 Boys0v0Bye
9Longhill High U15 Boys1v0Worth School
10Peacehaven C.C. U15 Boys0v0Bye
11SrRobertWoodard U15 Boys0v0Bye
12St Andrews U15 Boys0v0Bye
13Thomas Bennett U15 Boys0v0Bye
14Beacon Academy U15 Boys0v0Bye
15Ardingly College U157v1St Wilfrid's School
16Sackville School U15 Boys0v0Bye
17Patcham High U15 Boys0v0Bye
18Bedes School U15 Boys0v0Bye
19Varndean School U15 Boys1v4Lancing College U15 Boys
20Heathfield U15 Boys0v0Bye
21Hazelwick School U15 Boys0v0Bye
22Tanbridge House U15 Boys0v0Bye
23The Burgess Hill Academy0v0Bye
24Cardinal Newman U15 Boys3v2The Forest School U15 Boys
25Durrington U15 Boys0v0Bye
26Steyning Grammar U15 Boys0v0Bye
27The Eastbourne Academy0v0Bye
28Angmering School U15 Boys0v0Bye
29Blatchington Mill U15 Boys0v0Bye
30Claremont school U15's8v0The Causeway U15 Boys
31Uckfield C.C. U15 Boys0v0Bye
32Ark Alexandra Academy U15 Boys12v11Priory Sch: Lewes U15 Boys
Round 2 - Deadline Friday 16th November 2018
AWarden Park Acdy U15 Boys2v3Hove Park School U15 Boys
BShoreham Acdmy U15 Boys3v0Downlands School U15 Boys
CClaverham Community College Boys U156v2Seaford Head School U15 Boys
DDorothy Stringer U15 Boys4v1Oriel High U15 Boys
ELonghill High U15 Boys4v0Peacehaven C.C. U15 Boys
FSt Andrews U15 Boys3v1SrRobertWoodard U15 Boys
GThomas Bennett U15 Boys1v4Beacon Academy U15 Boys
HSackville School U15 Boys2v7Ardingly College U15
IPatcham High U15 Boys1v4Bedes School U15 Boys
JHeathfield U15 Boys1v2Lancing College U15 Boys
KHazelwick School U15 Boys1v4Tanbridge House U15 Boys
LCardinal Newman U15 Boys3v1The Burgess Hill Academy
MDurrington U15 Boys5v3Steyning Grammar U15 Boys
NAngmering School U15 Boys6v0The Eastbourne Academy
OBlatchington Mill U15 Boys1v7Claremont school U15's
PArk Alexandra Academy U15 Boys3v0Uckfield C.C. U15 Boys
Round 3 - Deadline Wednesday 19th December 2018
1Hove Park School U15 Boys6v3Shoreham Acdmy U15 Boys
2Dorothy Stringer U15 Boys2v1Claverham Community College Boys U15
3Longhill High U15 Boys4v5St Andrews U15 Boys
4Ardingly College U153v1Beacon Academy U15 Boys
5Bedes School U15 Boys7v1Lancing College U15 Boys
6Cardinal Newman U15 Boys2v0Tanbridge House U15 Boys
7Durrington U15 Boys5v2Angmering School U15 Boys
8Ark Alexandra Academy U15 Boys4v0Claremont school U15's
Quarter Finals - Deadline Friday 25th January 2019
AHove Park School U15 Boys2v0Dorothy Stringer U15 Boys
BArdingly College U155v1St Andrews U15 Boys
CBedes School U15 Boys3v2Cardinal Newman U15 Boys
DArk Alexandra Academy U15 Boys4v2Durrington U15 Boys
Semi Finals - Deadline Friday 15th February 2019
1Hove Park School U15 Boys2v4Ardingly College U15
2Ark Alexandra Academy U15 Boys1v0Bedes School U15 Boys
Final - Deadline TBC
AArdingly College U15vArk Alexandra Academy U15 Boys