Year 10

Round 1 - Deadline Friday 13th October 2017
1Blatchington Mill U15 Boys0v0Bye
2The St Leonards Academy1v0The Burgess Hill Academy
3Heathfield U15 Boys0v0Bye
4Bedes School U15 Boys0v0Bye
5Dorothy Stringer U15 Boys3v1Steyning Grammar U15 Boys
6Chichester High Sc U15 Boys0v0Bye
7Claremont school U15's0v0Bye
8Oriel High U15 Boys0v0Bye
9Buckswood U150v0Bye
10Longhill High U15 Boys0v0Bye
11Seaford Head School U15 Boys1v4Imberhorne U15 Boys
12William Parker S.C U15 Boys0v0Bye
13Patcham High U15 Boys0v0Bye
14Durand Academy Year 100v0Bye
15Downlands School U15 Boys0v0Bye
16The Causeway U15 Boys0v0Bye
17SrRobertWoodard U15 Boys0v0Bye
18Beacon Academy U15 Boys3v1Hazelwick School U15 Boys
19Shoreham Acdmy U13 Boys4v3Peacehaven C.C. U15 Boys
20Ifield CC U15 Boys0v0Bye
21Angmering School U15 Boys0v0Bye
22Thomas Bennett U15 Boys0v0Bye
23Uckfield C.C. U15 Boys0v0Bye
24Cardinal Newman U15 Boys2v0Ratton School U15 Boys
25Durrington U15 Boys0v0Bye
26Warden Park Acdy U15 Boys0v0Bye
27Varndean School U15 Boys5v4Sackville School U15 Boys
28Hove Park School U15 Boys0v0Bye
29St Andrews U15 Boys0v0Bye
30Bexhill Academy0v0Bye
31Tanbridge House U15 Boys0v0Bye
32The Forest School U15 Boys4v0Lancing College U15 Boys
Round 2 - Deadline Friday 17th November 2017
ABlatchington Mill U15 Boys2v4The St Leonards Academy
BBedes School U15 Boys6v2Heathfield U15 Boys
CDorothy Stringer U15 Boys6v0Chichester High Sc U15 Boys
DOriel High U15 Boys1v3Claremont school U15's
EBuckswood U150v1Longhill High U15 Boys
FWilliam Parker S.C U15 Boys1v2Imberhorne U15 Boys
GPatcham High U15 Boys1v0Durand Academy Year 10
HThe Causeway U15 Boys0v6Downlands School U15 Boys
ISrRobertWoodard U15 Boys4v1Beacon Academy U15 Boys
JIfield CC U15 Boys1v4Shoreham Acdmy U13 Boys
KAngmering School U15 Boys4v1Thomas Bennett U15 Boys
LCardinal Newman U15 Boys7v0Uckfield C.C. U15 Boys
MDurrington U15 Boys1v0Warden Park Acdy U15 Boys
NHove Park School U15 Boys7v1Varndean School U15 Boys
OSt Andrews U15 Boys3v0Bexhill Academy
PThe Forest School U15 Boys3v4Tanbridge House U15 Boys
Round 3 - Deadline Friday 15th December 2017
1The St Leonards Academy1v3Bedes School U15 Boys
2Claremont school U15's3v4Dorothy Stringer U15 Boys
3Longhill High U15 Boys0v1Imberhorne U15 Boys
4Downlands School U15 Boys8v3Patcham High U15 Boys
5SrRobertWoodard U15 Boys2v1Shoreham Acdmy U13 Boys
6Cardinal Newman U15 Boys5v0Angmering School U15 Boys
7Durrington U15 Boys4v2Hove Park School U15 Boys
8Tanbridge House U15 Boys0v2St Andrews U15 Boys
Quarter Finals - Deadline Friday 26th January 2018
ABedes School U15 Boys4v1Dorothy Stringer U15 Boys
BDownlands School U15 Boys4v0Imberhorne U15 Boys
CSrRobertWoodard U15 Boys0v6Cardinal Newman U15 Boys
DSt Andrews U15 Boys1v0Durrington U15 Boys
Semi Finals - Deadline Friday 2nd March 2018
1Bedes School U15 Boys3v4Downlands School U15 Boys
2St Andrews U15 Boys0v1Cardinal Newman U15 Boys
Final - Deadline TBC
ADownlands School U15 BoysvCardinal Newman U15 Boys