Year 11

Round 1 - Deadline Friday 13th October 2017
1Bedes School U16 Boys1v0Durand Academy Year 11
2St Wilfrids School0v0Bye
3Cardinal Newman U16 Boys0v0Bye
4Imberhorne U16 Boys0v0Bye
5The Causeway U16 Boys0v0Bye
6Varndean School U16 Boys0v0Bye
7The Burgess Hill Academy0v0Bye
8Shoreham Acdmy U16 Boys0v0Bye
9Hove Park School U16 Boys0v0Bye
10St Andrews U16 Boys0v0Bye
11St Pauls Catholic C U16 Boys3v4Thomas Bennett U16 Boys
12Felpham C.C. U16 Boys0v0Bye
13Downlands School U16 Boys0v0Bye
14Seaford Head School U16 Boys0v0Bye
15Uckfield C.C. U16 Boys0v0Bye
16Durrington U16 Boys0v0Bye
17Buckswood U16 Boys0v0Bye
18Angmering School U16 Boys0v0Bye
19Steyning Grammar U16 Boys0v0Bye
20Chichester High Sc U16 Boys0v0Bye
21Claremont School U16's4v1Longhill High U16 Boys
22Blatchington Mill U16 Boys0v0Bye
23Midhurst Rother College0v0Bye
24Tanbridge House U16 Boys1v0Bexhill Academy
25The Forest School U16 Boys0v0Bye
26Oriel High U16 Boys0v0Bye
27Hazelwick School U16 Boys0v0Bye
28Ardingly College u160v0Bye
29Sackville School U16 Boys0v0Bye
30Peacehaven C.C. U16 Boys0v1Littlehampton Acd U16 Boys
31Warden Park Acdy U16 Boys0v0Bye
32Dorothy Stringer U16 Boys0v0Bye
Round 2 - Deadline Friday 17th November 2017
ABedes School U16 Boys3v2St Wilfrids School
BImberhorne U16 Boys1v4Cardinal Newman U16 Boys
CThe Causeway U16 Boys3v2Varndean School U16 Boys
DShoreham Acdmy U16 Boys0v3The Burgess Hill Academy
EHove Park School U16 Boys8v1St Andrews U16 Boys
FFelpham C.C. U16 Boys4v2Thomas Bennett U16 Boys
GDownlands School U16 Boys3v0Seaford Head School U16 Boys
HDurrington U16 Boys5v2Uckfield C.C. U16 Boys
IBuckswood U16 Boys0v2Angmering School U16 Boys
JChichester High Sc U16 Boys2v1Steyning Grammar U16 Boys
KClaremont School U16's3v0Blatchington Mill U16 Boys
LTanbridge House U16 Boys2v3Midhurst Rother College
MThe Forest School U16 Boys7v1Oriel High U16 Boys
NArdingly College u161v2Hazelwick School U16 Boys
OSackville School U16 Boys0v1Littlehampton Acd U16 Boys
PDorothy Stringer U16 Boys3v0Warden Park Acdy U16 Boys
Round 3 - Deadline Friday 15th December 2017
1Bedes School U16 Boys4v2Cardinal Newman U16 Boys
2The Burgess Hill Academy3v2The Causeway U16 Boys
3Hove Park School U16 Boys5v0Felpham C.C. U16 Boys
4Durrington U16 Boys2v1Downlands School U16 Boys
5Angmering School U16 Boys1v0Chichester High Sc U16 Boys
6Midhurst Rother College0v2Claremont School U16's
7The Forest School U16 Boys3v0Hazelwick School U16 Boys
8Dorothy Stringer U16 Boys0v1Littlehampton Acd U16 Boys
Quarter Finals - Deadline Friday 26th January 2018
ABedes School U16 Boys5v1The Burgess Hill Academy
BDurrington U16 Boys3v4Hove Park School U16 Boys
CAngmering School U16 Boys1v2Claremont School U16's
DLittlehampton Acd U16 Boys1v2The Forest School U16 Boys
Semi Finals - Deadline Friday 2nd March 2018
1Bedes School U16 Boys2v3Hove Park School U16 Boys
2The Forest School U16 Boys1v2Claremont School U16's
Final - Deadline TBC
AHove Park School U16 BoysvClaremont School U16's